Zaslání stížnosti na prodejce ojetých automobilů

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete podat podnět k prošetření zamítnuté reklamace ojetého vozidla zakoupeného u některého z českých autobazarů. Uveďte, prosím, co nejvíce informací o Vašem případu, včetně kopie kupní smlouvy a dalších dokumentů, abychom se mohli stížností odpovědně zabývat. Podněty zaslané jinak než prostřednictvím tohoto formuláře nebudeme moci zpracovat.
Děkuji. Mgr. Stanislav Berkovec


Osobní údaje
fyzická právnická
Stížnost
Pokud není autobazar v seznamu, napište jej sem
bouraný vůz
neetické obchodní praktiky
odcizený vůz
omlazený automobil
problém s převodem vozu
přetočený tachometr
technický problém s elektroinstalací
technický problém s mechanikou
Více problémů vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím myší na problém. Napište pokud problém není uveden v seznamu
Zadání VIN čísla automobilu značně urychlí naši schopnost reagovat na Vaši stížnost

max 1000 znaků, zbývá 1000
Přílohy

V případě poskytnutí osobních údajů občanskému sdružení Věci automobilové prostřednictvím elektronického formuláře, uživatel souhlasí, aby občanské sdružení Věci automobilové, IČO: 228 819 13 zpracovávalo manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i pro potřeby obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že může být písemně vůči občanskému sdružení Věci automobilové odvolán a to na adrese info@veciautomobilove.cz. Uživatel bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a právo na vysvětlení, odstranění závadného stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

   

Vyhledat ohodnocený autobazar

Námi ohodnocené autobazary

další autobazary