Vyjádření Občanského sdružení k Návrhu novely Zákona 56/2001 Sb.

2011-11-10 00:00:00

Občanské sdružení Věci automobilové připravilo připomínky k navrhované novele Zákona 56/2001 Sb. Hlavní výtka směřuje k § 36, který de facto legalizuje manipulaci s tachometry.


TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 10.listopadu 2011- Občanské sdružení „Věci automobilové“ bojuje proti stáčení tachometrů – Ministerstvo dopravy  chce manipulaci s tachometry naopak zlegalizovat. 

Ministerstvo dopravy připravilo návrh novely Zákona 56/2001 Sb., který je v těchto dnech v tzv. mezirezortním čtení. Občanské sdružení Věci automobilové mělo možnost návrh podrobně prostudovat a vyjádřit se k němu. „Po přečtení návrhu novely Zákona 56/2001 Sb. jsme zjistili, že ačkoliv celou motoristickou veřejností hýbe problematika stočených tachometrů, v návrhu je manipulace s tachometry výslovně povolena (viz. §36) a to všem „oprávněným osobám v opravnách silničních vozidel “, říká Pavel Foltýn, předseda Občanského sdružení Věci automobilové a dodává: „Žádný mně známý zákon nebo vyhláška však nespecifikuje termín oprávněná osoba v opravně silničních vozidel. Lze se proto důvodně domnívat, že přijetím tohoto ustanovení bude moci manipulovat s tachometry každý, kdo má jakékoliv živnostenské oprávnění k opravám motorových vozidel. Stáčení tachometrů tento paragraf tedy v podstatě  legalizuje a tato činnost tak  bude v reálu de facto nepostižitelná. Ministerstvo navíc nadále klasifikuje stáčení tachometrů jako přestupek“, uzavírá Foltýn. 

Vzhledem k navrhovanému znění § 36, kdy je de facto stáčení tachometru povoleno, se ale reálně tohoto přestupku dopustí asi málokdo. Deklarovaná pětimilionová pokuta je tak pouze bezzubým ustanovením bez jakéhokoliv smyslu. „Jedná se o naprosto bezprecedentní ustanovení, které je výsměchem nejpalčivějšímu problému s ojetými vozy v České republice“, říká Foltýn a pokračuje: „Stáčení tachometrů musí být jednoznačně klasifikováno jako trestný čin. Argument oponentů, že například v Německu je stáčení tachometrů trestným činem a přesto tam nebyl nikdo odsouzen, je naprosto irelevantní. Nejde totiž o to, jestli někdo bude nebo nebude odsouzen, od toho jsou nezávislé soudy, ale o to, že tímto ustanovením zmizí veškeré veřejné nabízení služeb stáčení tachometrů v médiích. V novinách také přeci nenajdete inzerát typu: Vykradu byt“.

Návrh novely Zákona 56/2001 Sb. obsahuje mnoho dalších změn, které jsou dle názoru Občanského sdružení Věci automobilové v rozporu se snahou vymýtit problémy v segmentu obchodování s ojetými vozidly. Občanské sdružení proto připravilo připomínky k jednotlivým paragrafům, které prostřednictvím Sdružení automobilového průmyslu zaslalo na Ministerstvo dopravy.

 

Přílohy:

  1. Návrh novely, tak jak jej připravilo Ministerstvo dopravy
  2. Připomínky k jednotlivým paragarfům, tak jak je připravilo Občanské sdružení Věci automobilové.

Vyhledat ohodnocený autobazar

Námi ohodnocené autobazary

další autobazary