Společnost Auto ESA získala certifikát společnosti TÜV NORD Czech

2013-01-29 00:00:00

Společnost Auto ESA získala, jako vůbec první český prodejce ojetých vozidel, certifikát kvality služeb společnosti TUV NORD Czech. Auditovaná certifikace TUV NORD Czech kontroluje veškeré procesy na základě metodiky, která vychází z normy ISO 9001.


Pavel Foltýn; TZ Auto ESA

Společnost Auto ESA získala, jako vůbec první český prodejce ojetých vozidel, certifikát kvality služeb společnosti TUV NORD Czech. Dle této společnosti může certifikát obdržet pouze firma, která veškeré kontrolované obchodní procesy realizuje v souladu s evropskými standardy a platnou českou legislativou. Auditovaná certifikace TUV NORD Czech kontroluje zmíněné procesy na základě metodiky, která vychází z normy ISO 9001. Zisk takové certifikace je tak pro zákazníka jedním z relevantních vodítek při výběru obchodníka s ojetými vozy.

Auditoři společnosti TUV NORD Czech strávili ve všech našich prostorách několik dní a veškeré procesy sledovali opravdu velice pečlivě“, říká Filip Kučera z Auto ESA a pokračuje: „Kontrolovali například postupy při výkupu vozů, jejich následnou technickou přejímku, servis, vlastní prodej vozidel včetně kontroly souladu smluv a dokumentace ke konkrétním vozům a mnoho dalších parametrů. Kontrolována byla také kvalita našeho servisního zázemí a vyškolení personálu. Byli jsme opravdu velmi překvapeni, jak důkladný a náročný celý proces je“.

Jsme rádi, že první certifikaci získal jeden z největších českých obchodníků s ojetými vozy“, řekl Jan Weinfurt, jednatel TUV NORD Czech a dodal: „Potvrdilo se tak naše přesvědčení, že na českém trhu existují takoví prodejci ojetých vozidel, kteří snesou srovnání se standardem obvyklým v západní Evropě. Můžeme potvrdit, že způsob nastavení postupů pro  jednotlivé  procesy ve společnosti Auto ESA odpovídá evropským standardům a platné české legislativě“.

Certifikát kvality služeb TÜV NORD Czech je v případě splnění všech podmínek udělen konkrétní společnosti na dobu tří let s každoročním dozorovým auditem.. V případě, že v tomto období dojde k nesouladu mezi certifikovaným standardem a reálně nabízenými službami, může TÜV NORD Czech přidělenou certifikaci odebrat a to bez náhrady. Po uplynutí tří let, může společnost požádat o tzv. recertifikaci, a získat tak certifikát na další období. Pravidelnou kontrolou TÜV NORD prověřuje, zda jsou zavedené metodické postupy dodržovány, je prováděna jejich aktualizace s platnou legislativou a prostřednictvím namátkové kontroly i to, zda jsou uplatňovány v praxi. Takto nastavená metodika je základem pro udržení  stálé kvality poskytovaných služeb konkrétního obchodníka a tedy jistoty bezpečné koupě, případně prodeje, ojetého vozu. Společnost Auto ESA se ziskem této certifikace výrazně vymezila vůči všem obchodníkům s ojetými vozy, kteří využívají nedostatečné a nekvalitní legislativy k poskytování nekvalitních služeb, resp. poškozování zákazníka. „Věříme, že v brzké době projde certifikací několik dalších obchodníků s ojetými vozy a český trh s ojetinami se stane pro zákazníka přehlednějším. , řekl Jan Weinfurt, jednatel TUV NORD Czech.

Související stránky

Související stránky

Vyhledat ohodnocený autobazar

Námi ohodnocené autobazary

další autobazary