Občanské sdružení Věci automobilové upozornilo na chybu – Ministerstvo dopravy přislíbilo nápravu

2012-01-02 00:00:00

Občanské sdružení Věci automobilové dosáhlo prvního velkého úspěchu ve své snaze o kultivaci prostředí obchodu sojetými vozidly- Ministerstvo dopravy totiž, na základě připomínek Sdružení, uvažuje nad změnou Návrhu novely zákona 56/2001 Sb.


TISKOVÁ ZPRÁVA

Občanské sdružení Věci automobilové již od svého vzniku usiluje o legislativní změny, které by pomohly zamezit nekalým praktikám v oblasti obchodování s ojetými vozidly. Velmi důkladně proto prostudovalo Návrh novely zákona 56/2001 Sb., který v minulých týdnech odeslalo Ministerstvo dopravyk tzv. mezirezortnímu připomínkování. „Po přečtení Návrhu novely jsme zjistili, že obsahuje několik ustanovení, která jsou v přímém rozporu s deklarovaným smyslem novely, tedy se zpřísněním podmínek obchodu s ojetými vozy“, říká Pavel Foltýn, předseda Občanského sdružení Věci automobilové, a pokračuje: „Naše nejzásadnější připomínka směřuje k ustanovení, které, dle našeho názoru, de facto legalizuje manipulaci s tachometry“.  O co vlastně v tomto ustanovení jde ?

Návrh novely zákona 56/2001 Sb. totiž v § 36 obsahuje následující formulaci: Stav počítače ujeté vzdálenosti silničního vozidla nesmí být pozměňován a do počítače ujeté vzdálenosti nesmí být zasahováno s výjimkou jeho opravy nebo výměny prováděné oprávněným pracovníkem opravny silničních vozidel. A právě tato výjimka je podle sdružení Věci automobilové cestou k legálnímu stáčení tachometrů. „V podstatě každá právnická nebo fyzická osoba, která disponuje Živnostenským listem k opravám motorových vozidel, by mohla legálně stáčet tachometry. Takto naformulovaný zákon by tedy stáčení tachometrů ve skutečnosti nezakázal,  právě naopak“, domnívá se Foltýn.

Občanské sdružení Věci automobilové na tuto skutečnost upozornilo nejen Ministerstvo dopravy, ale prostřednictvím tiskové zprávy také média a výsledek se dostavil: „Tím, že je to takto nejednoznačné, tak se zamýšlíme, že tuto větu ještě poupravíme“ řekl v reportáži TV Prima Martin Nový, mluvčí Ministerstva dopravy. „Jsme rádi, že se podařilo na tuto skutečnost upozornit a že díky práci našeho Sdružení uvažuje Ministerstvo dopravy nad změnou tohoto ustanovení“, říká k celé záležitosti Foltýn a dodává: „Tím ale naše práce nekončí. Zmíněný Návrh totiž obsahuje mnoho dalších ustanovení, nad kterými je potřeba se zamyslet, neboť, dle našeho názoru, neodpovídají smyslu novely – tedy zpřísnění podmínek v oblasti obchodování s ojetými automobily“. Týká se to hlavně metodiky přihlašování vozidel, dohledu nad stanicemi technické kontroly a přístupu České republiky k evropskému systému EUCARIS.

Vyhledat ohodnocený autobazar

Námi ohodnocené autobazary

další autobazary