Iris Ident s.r.o. jako Čestný partner Sdružení

2011-11-10 00:00:00

Občanské sdružení Věci automobilové přijalo společnost Iris Ident, s.r.o. jako Čestného partnera Sdružení.


TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 10.listopadu 2011- Občanské sdružení Věci automobilové přijalo, na základě Stanov sdružení, společnost Iris Indent, s.r.o. jako Čestného partnera Sdružení Věci automobilové. 

Občanské sdružení Věci automobilové je otevřenou platformou pro všechny subjekty, ať již fyzické nebo právnické osoby, které aktivně bojují proti nekalým jevům v oblasti obchodu s ojetými automobily. Občanské sdružení Věci automobilové proto ve svých stanovách pamatuje nejen na stálé členy, ale i na tzv. Čestné partnery, kteří se mohou aktivně podílet na aktivitách Sdružení. Jedním z prvních partnerů se stala společnost Iris Ident, s.r.o., která ve spolupráci se státními orgány zavedla na Slovensku tzv. Kontrolu originality – důležitý nástroj k zamezení registrací vozidel s právní vadou. 

Společnost Iris Ident, s.r.o. je pro naše Sdružení významným partnerem“, říká Pavel Foltýn, předseda Občanského sdružení Věci automobilové, a pokračuje: „Iris Ident se značnou měrou podílí na potírání negativních jevů v oblasti ojetých vozidel na Slovensku a právě zkušenosti slovenských sousedů jsou významným pomocníkem v aktivitách našeho Sdružení. Příkladem může být například naše snaha zavést v České republice evropský systém kontroly vozidel prostřednictvím rozhraní na národní registry vozidel – tzv. EUCARIS (European Car Information System), který v mnoha evropských zemích už dávno funguje“. 

Spolupráce společnosti Iris ident, s.r.o. s Občanským sdružením Věci automobilové má již své první výsledky. Zástupci Občanského sdružení se na jednání s představiteli Ministerstva dopravy dohodli na možnostech doplnit a připomínkovat navrhované znění Zákona č 56/2001 Sb. a dodali, společně se zástupci společnosti Iris Ident, s.r.o., do tzv. mezirezortního čtení vlastní návrhy úprav tohoto zákona. Jedná se především o ta paragrafová znění, která vymezují způsob a kontrolu při registraci vozidel a dále ustanovení, která by měla chránit kupujícího před podvodným jednáním prodávajícího (např. tzv. přetočené tachometry). 

Jsme velice potěšeni, že Občanské sdružení Věci automobilové vyhovělo naší žádosti stát se Čestným partnerem tohoto Sdružení, jehož aktivity na poli boje proti nešvarům na českém trhu ojetých automobilů vnímáme velice pozitivně“, řekl Roman Rak, jednatel společnosti Iris Ident, s.r.o. v České republice. „Naším společným cílem je nastavit v ČR takové legislativní prostředí, které nebude z nákupu ojetého vozidla dělat noční můru pro statisíce občanů, kteří každoročně ojeté vozidlo kupují, a které bude v souladu s postupy a praxí ve vyspělých evropských zemí“, uzavírá Rak. 

Občanské Sdružení Věci automobilové registruje několik dalších žádostí o Čestné partnerství a nabídek ke spolupráci. Vzniká tak poměrně silná platforma, která se začíná stávat důležitým partnerem i pro orgány státní správy při přípravě legislativních úprav, resp. oponentuře těchto úprav a návrhů. 

 


   

Kontakty pro média:

Občanské sdružení Věci automobilové                                                Iris Ident, s.r.o.

Pavel Foltýn                                                                                        Doc. Ing. Roman Rak, PhD.

foltyn@veciautomobilove.cz                                                               roman.rak@irisident.cz

 

Vyhledat ohodnocený autobazar

Námi ohodnocené autobazary

další autobazary