Nákup ojetého vozu bude bezpečnější

2012-02-27 00:00:00

Občanské sdružení Věci automobilové dosáhlo zapracování změn do Návrhu novely zákona 56/2001 Sb. Zapracované změny jsou více než zásadní a velkou měrou by měly pomoci „ozdravit“ celkový stav obchodování s ojetými vozidly v ČR.


TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Novela zákona 56/2001 Sb. - Nákup ojetého vozidla bude bezpečnější

Praha, 27. února 2012Občanské sdružení Věci automobilové dosáhlo v připomínkovém řízení zapracování výrazných úprav v navrhovaném znění Novely zákona 56/2001 Sb. Tyto úpravy budou, mimo jiné, znamenat významný posun v jistotách občanů při nákupu ojetého vozidla. Jedná se především o přístup do Registru silničních vozidel, plošný zákaz stáčení tachometrů a připojení České republiky k evropskému systému EUCARIS.

Jedním z požadavků, které Občanské sdružení Věci automobilové v připomínkovém řízení vzneslo, bylo zpřístupnění informací z Registru silničních vozidel. “Nepodařilo se sice dosáhnout takového stavu jako například u Katastru nemovitostí, kam může nahlížet v podstatě každý, ale I tak se jedná o významný posun”, říká Pavel Foltýn, předseda Občanského sdružení Věci automobilové. Podle chystané novely se totiž v §4, odst. 2 praví, že Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu.V praxi to znamená, že nový majitel vozidla může po původním majiteli požadovat informace z Registru ještě před vlastní realizací nákupu”, říká Foltýn a dodává: “Předejde se tak mnohým nedorozuměním, neboť Registr, mimo jiné, obsahuje například údaje o vlastníkovi vozidla, RZ a datum jejího přidělení, datum první registrace, stát poslední registrace, údaje o technických prohlídkách, údaje o tom, zda záznam byl proveden na základě plné moci a mnoho dalších informací, které jsou pro nového vlastníka důležité”. Registrace vozidla, resp. jeho převod, se navíc bude moci realizovat pouze na základě kvalifikovaného souhlasu vlastníka a/nebo provozovatele vozidla se zápisem (ověřený nebo elektronický podpis, nebo osobní podání žádosti).

Dalším velkým posunem je konečné znění §36, odst. 4 který upravuje problematiku tzv. “stáčení tachometrů”. “Našemu sdružení se podařilo prosadit jednověté ustanovení, které plošně zakazuje jakoukoliv manipulaci s počítačem stavu ujeté vzdálenosti”, říká Foltýn a dodává: “Tedy žádné vyjímky ve formě oprav nebo výměn tachometru. Každý neoprávněný zásah do tachometru tak bude považován za správní delikt s pokutou až 50.000,-Kč pro fyzickou osobu a až 5.000.000,-Kč pro osobu právnickou”. 

Znění §36, odst. 4: “Stav počítače ujeté vzdálenosti silničního vozidla nesmí být pozměňován”.

 Zásadní úpravou Novely zákona 56/2001 Sb. je dále §5, odst.7, který v podstatě znamená přístup České republiky k informačnímu systému EUCARIS. „Podle tohoto ustanovení se Česká republika, resp. Ministerstvo dopravy, zavazujezabezpečit automatizovanou výměnu údajů o silničních vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích podle právního předpisu Evropské unie“, říká Foltýn a dodává: „Systém EUCARIS totiž za dobu své existence pomohl odhalit na území celé Evropy tisíce vozidel s právní vadou, především tedy vozidla odcizená a vozidla s pozměněnými identifikátory“.

Vyhledat ohodnocený autobazar

Námi ohodnocené autobazary

další autobazary